راهنما

راهنمای گرفتن برگه‌ آنالیز مواد COA (certificate of analysis) از سایت شرکت سیگما آلدریچ (Sigma-Aldrich) با استفاده از لینک زیر به صفحه مربوطه وارد شوید و مطابق تصویر با وارد کردن کاتالوگ نامبر (Cataloge Number) و لات نامبر (Lot Number) برگه آنالیز را دریافت کنید. [button size=''...

برگه‌ آنالیز مواد COA (certificate of analysis) چیست؟ خواص فیزیکی و شیمیایی یک محصول به نوع مواد اولیه و ریزساختار آن بستگی دارد. جهت انجام پژوهش، ویژگی های یک ماده و ارائه ترکیب درصد اجزاء نمونه، تعیین اجراء آلی و معدنی موجود در آنها، شناسایی می...